Persondatapolitik for AP Møbelpolstring

1.

GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes AP Møbelpolstring (“os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med AP Møbelpolstring som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, når du bruger AP Møbelpolstrings hjemmeside, https://www.apmoebelpolstring.dk/.

1.3

AP Møbelpolstring er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til AP Møbelpolstring kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger APMoebelpolstring.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af AP Møbelpolstring. Disse oplysninger vil typisk være din færden på hjemmesiden, hvad du klikker på, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på apmoebelpolstring.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer. Desuden finder vores cookiespolitik anvendelse, når du bruger vores hjemmeside.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, at generere brugbar og retvisende statistik samt på baggrund af de informationer, vi får fra dig via din brug af hjemmesiden, at foretage personaliseret markedsføring på apmoebelpolstring.dk og via vores samarbejdspartnere, hvis du har samtykket til statistik og marketingcookies. Du kan se, hvilke samarbejdspartnere vi benytter i punkt 3 og i vores cookiespolitik.

 

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på apmoebelpolstring.dk.

 

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter og bogføring. Ved køb på apmoebelpolstring.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos AP Møbelpolstring, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f og vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3

Når du besøger AP Møbelpolstrings’ profiler på Sociale Medier (Facebook, Instagram, Google, Youtube) kan vi behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, din deling heraf samt kommentarer til vores opslag.

 

2.3.1

Formålet med AP Møbelpolstrings behandling af dine personoplysninger er at markedsføre AP Møbelpolstring på sociale medier, herunder at besvare dine henvendelser. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter dine personoplysninger fra AP Møbelpolstrings profiler til eget brug, fx til forbedring af vores reklamesystem, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook/InstagramGoogle/Youtube.

 

2.3.2

Retsgrundlaget for AP Møbelpolstrings behandling er vores legitime interesse i at markedsføre AP Møbelpolstring via vores tilstedeværelse på de nævnte sociale medier og møde vores kunder på de sociale medier, som kunderne selv bruger i forvejen, jf.  Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

 

2.4.1

Formålet med AP Møbelpolstrings behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed, du repræsenterer, og at kunne opfylde AP Møbelpolstrings forpligtelser i den forbindelse.

 

2.4.2

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og AP Møbelpolstring, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

3.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Når du bruger apmoebelpolstring.dk, jf. punkt 2.1, indlæser vi indhold fra tredjeparts websites som en del af brugeroplevelsen. Når indholdet indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTP-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt apmoebelpolstring.dk, samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger, samt din IP-adresse. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed.

Hvis du har samtykket til statistik- og marketingcookies, bruger vi tredjepartsteknologier, hvoraf nogle er placeret udenfor EU/EØS. Disse teknologier bruges til at samle data til brug for statistik, analyse og markedsføring på AP Møbelpolstrings kanaler. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til statistik- og marketingcookies, når du besøger apmoebelpolstring.dk, modtager vores samarbejdspartnere visse oplysninger om dig og din brug af apmoebelpolstring.dk. Du kan i afsnit 3.5 se, hvilke samarbejdspartnere udenfor EU/EØS, vi bruger, formålet med vores brug og hvilke oplysninger vi deler med dem om din brug af apmoebelpolstring.dk. Når vores samarbejdspartnere benytter personoplysninger indsamlet på apmoebelpolstring.dk til forbedring af deres reklamesystem, er de selvstændigt dataansvarlige og behandler dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker.

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos AP Møbelpolstring, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig.

3.3

Oplysninger, som AP Møbelpolstring behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen.

3.4

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne som vores databehandlere eller på egne vegne på baggrund af aftaler om fælles dataansvar. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af apmoebelpolstring.dk, statistik, analyse, målrettet markedsføring samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere og fælles dataansvarlige, der behandler personoplysninger på vores vegne eller i fællesskab med os.

3.5

I det omfang, vi bruger samarbejdspartnere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46 eller for virksomheder etableret i USA som følge af den amerikanske virksomhedstilslutning til EU-U.S. Data Privacy Framework programmet (DPF).

Disse samarbejdspartnere anvendes kun, hvis du giver samtykke til statistik- og/eller marketingcookies:

  • Google, (USA). Formål: Optimering af annoncering, analyse og statistik
    • IP-adresse uden sidste oktet, cookie ID, session ID, user agent, oplysninger om din enhed, produktID, ordrenummer
  • Meta, (USA). Formål: Analyse og statistik
    • IP-adresse, cookie ID, session ID, user agent, oplysninger om din enhed, ordreværdi

 

4.

DINE RETTIGHEDER

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til  hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.4

Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du retter henvendelse til hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk med ønske om sletning, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  Du skal kontakte hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du skal kontakte hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.7

Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger herunder i forhold til direkte markedsføring og den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies. Du skal kontakte  hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte til hh@ap-m.dk eller prh@ap-m.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Cookiesamtykker tilbagekaldes ved at klikke på cookies i bunden på hjemmesiden.

4.8.2

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

4.9

Retten til at klage

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

 

5.

SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af apmoebelpolstring.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i vores cookiespolitik.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til os, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet.

5.3

Oplysninger, du giver på vores profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du selv sletter dem.

5.8

Oplysninger, som stammer fra en samarbejdsrelation, opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for os for at kunne dokumentere relationen.

 

6.

SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 

7.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet, kan du kontakte:

AP MØBELPOLSTRING ÅLBORG ApS
Virkelyst 16A
9400 Nørresundby
CVR nr.: 32473377
Telefon: 89 93 75 00
Email: hh@ap-m.dk

 

AP MØBELPOLSTRING KØBENHAVN ApS
Fasanvej 70
2000 Frederiksberg
CVR nr.: 18057875
Telefon: 36 16 21 65
Email: prh@ap-m.dk

 

8.

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes på hjemmesiden.

 

9.

VERSIONER

9.1

Denne version af AP Møbelpolstrings persondatapolitik dateret den 28. maj 2024.

Translate »